duminică, 22 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 5075 ha
Intravilan: 380 ha
Extravilan: 4695 ha
Populatie: 3268
Gospodarii: 1231
Nr. locuinte: 1201
Nr. gradinite: 4
Nr. scoli: 4


Numele localitatilor aflate in administratie:
Oşeşti, Buda, Pădureni, Vâlcele
Asezarea geografica:
Localitatea Oşeşti se află situată în nord-vestul judeţului Vaslui, pe DJ 207E.
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Zootehnie
Activitati economice principale:
Agricultură
Zootehnie
Energie eoliană
Obiective turistice:
Monumentul eroilor din primul război mondial
Biserici: Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gravril Oşeşti (monument istoric, de la 1800)
Sfânta Paraschiva Buda, Sfântul Mina Buda (dată în folosinţă 2012)
Evenimente locale:
Ziua satului Oşeşti în prima duminică a lunii iunie
Ziua satului Buda ultima duminică a lunii august (aniversarea primei femei primar din România Luiza Zavloschi)
Facilitati oferite investitorilor:
Consultanţă şi suport logistic
Acces la utilităţi
Prezentare şi reprezentare comunitate
Taxe şi impozite reduse - legal
Forţă de muncă calificată şi ieftină
Proiecte de investitii:
Sistem de alimentare cu apă în Localitatea Pădureni
Extindere sistem de alimentare cu apă în localitatea Buda
Extindere sistem de alimentare cu apă în localitatea Oşeşti
Sistem de canalizare ape uzate în localitatea Buda
Construcţie şcoală clasele I-IV Buda
Construcţie şcoală clasele I-IV localitatea Pădureni
Sistem de încălzire centrală primărie şi şcoală
Sistem de iluminat public cu celule fotovoltaice
Asfaltare drum în localitatea Buda şi Pădureni
Construire cămin cultural în localitatea Buda
Construire grădiniţă în localitatea Buda
Teren sport, spațiu de joacă în localitatea Oșești
Cămin cultural, în localitatea Oșești
Dinspensar uman, în localitatea Oșești
Sală de sport, bază sportivă, în localitatea Buda
Dispensar veterinar în localitatea Oșești